GLI

GLI

GLI staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie. FITR Company is uitvoerder van de GLI in gemeente Terneuzen. De GLI wordt vergoed vanuit de basisverzekering in Nederland en verwijzing vindt plaats vanuit de huisarts en/of praktijkondersteuner van de huisarts.

Het programma

Het GLI programma is een begeleid traject van twee jaar. De eerste acht maanden is de begeleiding intensiever en de daaropvolgende zestien maanden zijn gericht op onderhouden. Bij FITR Company bestaat het programma uit vier basiselementen:

  • Individuele leefstijl coachgesprekken
  • Kenniscarrousel over leefstijlthema’s zoals voeding, stress, slaap en gedrag
  • Stimuleren van sport en bewegen (inclusief sporten tegen een lage vergoeding*)
  • Voedingsbegeleiding met het BenFit programma

*De vergoeding vanuit de basisverzekering is gericht op de begeleiding en coaching. Voor het sporten is een samenwerking met Bodyline healthcenter van kracht. Voor €20,- per vier weken kan de GLI deelenemer de eerste acht maanden onbeperkt sporten en gebruik maken van de faciliteiten. Na acht maanden kan men de resterende zestien weken voor €37,50 van het aanbod gebruik maken. Kijk op www.bodylinehc.nl voor het complete aanbod.

Voor wie is de GLI geschikt?

Voor volwassenen met:

  • Overgewicht (BMI 25-30)
  • Obesitas (BMI 30+)
  • Diabetes type II
  • Cardiovasculaire aandoeningen

Een gezonde motivatie en de wil om de gedragsverandering in gang te zetten is een vereiste om deel te nemen. De inclusiecriteria zijn landelijk vast gelegd en het mandaat voor deelname ligt bij de huisarts. Vaak is de praktijkondersteuner degene die het traject vanuit de huisarts in gang zet en opvolgt.

 

Kan dit via iedere huisarts in gemeente Terneuzen?

Jazeker, de huisartsen zijn verbonden via Nucleuszorg. Nucleus is een ondersteunende eerstelijns-organisatie van en voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen. Samen met huisartsen, verpleegkundigen, triagisten en praktijkondersteuners werkt Nucleus aan optimale zorg.

 

Bekijk de video van Menzis over de GLI ter inspiratie

 

Ja, ik wil deelnemen aan de GLI!

Om deel te nemen dient je huisarts het programma toe te wijzen. Als dat digitaal is gebeurd ontvangen wij de aanmelding en nemen wij binnen vijf werkdagen contact op.

Wil je meer informatie? Vul het contactformulier in om in contact te komen met onze GLI coaches.

GLI